Δράσεις για γονείς

Η ενημέρωση και η εκπαίδευση των γονιών προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του γονεϊκού τους ρόλου κρίνεται απαραίτητη σε έναν κόσμο ταχύτατα μεταβαλλόμενο.

Το ΚΠ Φλώρινας πραγματοποιεί Ομάδες Γονέων που απευθύνονται σε:

  • Γονείς παιδιών νηπιακής ηλικίας που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά αυτής της ηλικιακής περιόδου.
  • Γονείς παιδιών παιδικής ηλικίας με βασικές ανησυχίες γύρω από τις σχέσεις με τα παιδιά, τη σχολική επιτυχία, την κοινωνικοποίηση και την ομαλή ένταξη στη φάση της εφηβείας.
  • Γονείς παιδιών εφηβικής ηλικίας με κύριους προβληματισμούς τη στήριξη των παιδιών τους στα προβλήματα της εφηβείας, την επίλυση των ενδοοικογενειακών συγκρούσεων, τη βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια, την ενημέρωση για τις εξαρτήσεις.

Στόχος των δράσεων είναι:

  • η ενημέρωση
  • η στήριξη των γονιών στο ρόλο τους
  • η ενθάρρυνσή τους να μοιραστούν φόβους και αγωνίες
  • η ενίσχυση δεξιοτήτων επικοινωνίας
  • η λειτουργική διαχείριση των σχέσεων με τα παιδιά