Δράσεις για εκπαιδευτικούς

Το σχολικό πλαίσιο αποτελεί έναν χώρο που προάγει και καλλιεργεί  τόσο την μάθηση αλλά και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.

Στο πλαίσιο αυτό ,η συνεχείς εκπαίδευση εκπαιδευτικών της Προσχολικής ,Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης ,συνιστά ένα αποτελεσματικό και συνάμα απαραίτητο τρόπο ευαισθητοποίησής τους γύρο από τα προβλήματα της εξάρτησης . Στόχος τους είναι να εξοικειωθούν με τα εκπαιδευτικά υλικά πρόληψης  , ώστε οι ίδιοι να μπορέσουν να τα εφαρμόσουν στα τμήματά τους.

Αυτός ο τρόπος δίνει μία  αποτελεσματικότερη εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και επιπλέον  την δυνατότητα να διαμορφωθεί  έτσι μια καλύτερη σχέση Εκπαιδευτικού – μαθητών .

Η επιμόρφωση παρέχετε δωρεάν και υποστηρίζεται επιστημονικά από αντίστοιχες εποπτικού χαρακτήρα συναντήσεις.

Εκπαιδευτικοί

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Προσχολικής, Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης σε προγράμματα Αγωγής Υγείας για την πρόληψη των εξαρτήσεων– Εποπτεία

Η εκπαίδευση εκπαιδευτικών έχει στόχο την ευαισθητοποίησή τους γύρω από το πρόβλημα των εξαρτήσεων, την κατανόηση αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης και την εξοικείωσή τους με εκπαιδευτικά υλικά πρόληψης.
H υλοποίηση των προληπτικών προγραμμάτων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς είναι αποτελεσματικότερη, λόγω της σταθερής σχέσης τους με τους μαθητές. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό λειτουργούν πολλαπλασιαστικά στο έργο της πρόληψης, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός σχολείου που προάγει όχι μόνο τη μάθηση, αλλά και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών