Ομάδες γονέων
|

Ομάδες γονέων

Στο πλαίσιο των δράσεων του Κέντρου σε εξέλιξη βρίσκονται τρεις ομάδες γονέων. Μία σεσυνεργασία με την διεύθυνση του Α ‘ Γυμνασίου Φλώρινας και την υπεύθυνη του προγράμματοςΔεξιοτήτων κα Μ. Βοζινίδου, και άλλες δύο σε συνεργασία με την διεύθυνση του Γ ‘ Δημοτικούσχολείου Φλώρινας και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Οι ομάδες υλοποιούνται από ταστελέχη του…