|

Ομάδες γονέων

Στο πλαίσιο των δράσεων του Κέντρου σε εξέλιξη βρίσκονται τρεις ομάδες γονέων. Μία σε
συνεργασία με την διεύθυνση του Α ‘ Γυμνασίου Φλώρινας και την υπεύθυνη του προγράμματος
Δεξιοτήτων κα Μ. Βοζινίδου, και άλλες δύο σε συνεργασία με την διεύθυνση του Γ ‘ Δημοτικού
σχολείου Φλώρινας και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Οι ομάδες υλοποιούνται από τα
στελέχη του Κέντρου και από εργαζόμενη του ΟΚΑΝΑ στο Κέντρο Πρόληψης μέσω του
προγράμματος ΕΣΠΑ.

Similar Posts